I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Léta letí k andělům

Marek Orko Vácha - kněz a vědec

Dokumentaristika

Premiéra: 2.1.2009

Výroba: 2007

P. Marek Orko Vácha (1966) vystudoval na Přírodovědecké fakultě MU v Brně obor molekulární biologie a genetika, teologii studoval v Olomouci a v Bruselu. V letech 1997 a 2000 se účastnil dvou výprav na Antarktidu. V roce 2002 žil šest měsíců v trapistickém klášteře Sept-Fons ve Francii. Na Biskupském gymnáziu v Brně učil biologii a náboženství. Je přednostou Ústavu etiky a humanitních studií na 3. lékařské fakultě UK, kde působí také jako předseda akademického senátu. Publikuje v řadě odborných i populárních periodik, zabývá se tématy evoluční biologie a lékařské i environmentální etiky. V lednu 2022 se stal poradcem ministra zdravotnictví Vlastimila Válka.

Dokumentaristika

Premiéra: 2.1.2009

Výroba: 2007