I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Léta letí k andělům

Marek Orko Vácha - kněz a vědec

Dokumentaristika

Premiéra: 2.1.2009

Výroba: 2007

 Marek Orko Vácha (nar. 1966 v Brně) spojil zdánlivě neslučitelné: Na Masarykově univerzitě absolvoval obor molekulární biologie a genetika a stal se přírodovědcem (v roce 2006 získal na Lékařské fakultě MU titul Ph.D obhájením disertační práce Identifikace etických problémů plynoucích z nových poznatků o lidském genomu. Od DNA k evoluční psychologii), poté v Olomouci a v Bruselu vystudoval teologii a stal se knězem. Tyto pohledy na svět se podle něj nevylučují, ale naopak doplňují. Kromě pomyslné „hranice“ mezi vědou a vírou překonal Orko i tu zeměpisnou, a to způsobem, který se podaří málokomu: V letech 1997 a 2000 se s polárníkem Jaroslavem Pavlíčkem účastnil výprav na Antarktidu. Učí na Biskupském gymnáziu a na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, působí ve farnosti Lechovice u Znojma. Nakladatelství Cesta vydalo jeho knihy Tančící skály, Šestá cesta a Návrat ke Stromu života. Jeho přednášky mají vždy velkou účast. Organizuje nejrůznější akce pro své studenty (např. putování Podyjím), mnoha dalších se účastní (výstava výtvarných prací, výtvarný kurs, skautské akce). V současné době dokončuje knihu o Antarktidě.Komentář, scénář, kamera, režie – Otakáro Maria Schmidt

Dokumentaristika

Premiéra: 2.1.2009

Výroba: 2007