I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Lednický park vypravuje

Dokumentaristika

Premiéra: 2.10.2017

Výroba: 2013

Dokument je nejen pozváním do Lednice, ale ještě více inspirací pro postoje dnešního člověka ke krajině, ve které žije.

Dokumentaristika

Premiéra: 2.10.2017

Výroba: 2013