I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Kulatý stůl

časopis IN!

Publicistika

Premiéra: 26.7.2010

Výroba: 2008

Časopis IN! – dívčí svět vznikl jako odpověď na dlouhodobé naléhání děvčat a lidí pracujících s mládeží. Chyběl dívčí časopis, který by v děvčatech vhodnou formou podporoval jejich přirozenou potřebu vzájemného sdílení, touhu dosáhnout něčeho velikého, potřebu obstát se ctí v běžném životě, být krásné, vybrat si správné přátele a budoucí partnery, pěkně se oblékat a být "in" i co se týká duchovního života. Nejvíce čtenářek je ve věku 12–17 let. Časopis IN se snaží ukázat model moderního děvčete nebo ženy, která si je vědoma své hodnoty, nezaměřuje se jen na sebe a rozvíjí všechny vlastnosti, kterými je obdařena nejen ke svému prospěchu, ale i ve prospěch ostatních. Ke kulatému stolu přijali pozvání: - MgA. Štěpán Pospíšil, vydavatel časopisu - Jana Horáčková, šéfredaktorka - Helena Filcíková, zodpovědná v redakci za marketing a vztahy s veřejností - Mgr. Kateřina Kadlecová, doktorandka, která se specializuje na problematiku současného českého trhu dívčích časopisů

Publicistika

Premiéra: 26.7.2010

Výroba: 2008