I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noční univerzita

P. ThLic. Martin Lanži - Jezuitský stát hudby

Vzdělávací pořady

Premiéra: 31.1.2018

Výroba: 2017

Před 400 lety začalo v srdci Jižní Ameriky největší misijní dílo katolické církve, které vedlo ke christianizaci celého kontinentu. V „Jezuitském státě v Paraguayi“ svedli jezuité Indiány do pevných sídlišť, do tzv. redukcí, ve kterých společně žili a společně pracovali. P. ThLic. Martin Lanži je administrátor broumovské farnosti. Působení na Broumovsku přináší specifické a velice náročné spojení dvou úkolů: Na jedné straně je to misie většinově nevěřícího obyvatelstva, které osídlilo oblast po vyhnání sudetských Němců. Na straně druhé je to pak starost o záchranu unikátního souboru historických sakrálních staveb – broumovských kostelů a benediktinského kláštera.

Vzdělávací pořady

Premiéra: 31.1.2018

Výroba: 2017