I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noční univerzita

Mgr. Zdeněk Halas, Ph.D. - Archimedův palimpsest

Vzdělávací pořady

Premiéra: 7.2.2018

Výroba: 2017

Archimédův palimpsest je rukopis napsaný formou kodexu. Jedná se o kopii Archimédova díla, která byla zhotovena v 10. století anonymním písařem. Takzvaný „palimpsest“ znamená oškrábaný pergamen – ve 12. století byly pergamenové listy Archimédovy práce vyškrábány, přeloženy na polovinu a přepsány liturgickým textem. Vyškrábání textu ale není úplné a díky použití speciálních lamp s využitím ultrafialového a infračerveného záření je tato Archimédova práce znovu čitelná.

Mgr. Zdeněk HALAS, DiS., Ph.D., získal magisterské vzdělání na Univerzitě Palackého v Olomouci v oboru matematika a její aplikace (2003). Doktorát v oboru matematiky obhájil v roce 2008. Základy teologického vzdělání získal na teologické VOŠ biblické v Hradci Králové (2006), kde byl mimo jiné jeho učitelem novozákonní řečtiny Mgr. Karel Dřízal. V Českobratrské církvi evangelické slouží jako ordinovaný presbyter. Přednáší na Evangelikálním teologickém semináři v Praze či na Katedře didaktiky matematiky MFF UK.

Vzdělávací pořady

Premiéra: 7.2.2018

Výroba: 2017