I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Cesta k církvi - Život a osud otce Alexandra Meně

Dokumentaristika

Premiéra: 13.1.2009

Výroba: 2007

Jeho smrt byla logickým důsledkem. Křesťanství bylo už dříve vystaveno pronásledování, křesťané jsou pronásledováni dodnes. Bůh řekl: přijde den, kdy všichni, kteří nás zabíjejí, budou věřit, že tak činí ve jménu Boha. Kristus řekl: Ve světě vás budou pronásledovat. Je to zcela prosté. Když člověk následuje evangelium, pak je na tomto světě vystaven pronásledování. Díky svým knihám se otec Alexandr stal pro tisíce lidí vzorem, jak se setkat s Kristem. Má skoro symbolický charakter, že byl zavražděn právě 9. září, protože 11. září si připomínáme popravu Jana Křtitele. V ortodoxním kalendáři se tento den nazývá „dnem stětí svatého Jana, Předchůdce“. Přesně tento den se konal jeho pohřeb – byl to ostatně den přísného půstu, protože církev slaví svátek tohoto mučedníka, posledního proroka Starého zákona, svátek muže, který byl předchůdcem Ježíše a připravoval srdce lidí na Krista. Jeho vrazi si toto datum samozřejmě nevybrali záměrně, ale to také vůbec nebylo nutné. Bůh to zařídil tak, aby nám lidem ukázal, že otec Meně byl předchůdcem mnoha tisícům lidí, kteří hledají pravdu, Krista.

Dokumentaristika

Premiéra: 13.1.2009

Výroba: 2007