I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noční univerzita

Jiří Fuchs - Proč totalita?

Vzdělávací pořady

Výroba: 2017

Totalita – její fáze, symptomy, projevy a také přívaly nelidskosti byly dostatečně a úspěšně popsány. Nedostatečné a málo úspěšné bylo naopak vystižení filozofických příčin dvou obludných totalit dvacátého století.

Vzdělávací pořady

Výroba: 2017