I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Čas pro Malawi

Dokumentaristika

Premiéra: 9.12.2017

Výroba: 2017

Před 5 lety začali v odlehlých oblastech Malawi, jedné z nejchudších zemí světa, pomáhat dobrovolníci Česko-Slovenské neziskové organizace International Humanity. Konfrontováni s těžkou podvýživou, malárií, bilharziózou a mnoha dalšími často zanedbanými nemocemi poskytovali terénní zdravotní péči v improvizovaných prostorách afrického venkova.  Nakonec padlo rozhodnutí postavit v těchto místech bez signálu, elektřiny i jakýchkoliv sítí a dokonce bez asfaltové silnice nemocnici, která je pro místní obyvatele darem zachraňujícím životy. O jejím zrodu, i o tom, jak se žije a léčí v oblastech, kde se jakoby zastavil čas a to nejen proto, že místní obyvatelé nemají hodiny a jejich život se orientuje podle slunce, vypovídá originální dokument Čas pro Malawi.

Dokumentaristika

Premiéra: 9.12.2017

Výroba: 2017