I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

V souvislostech Jan Wintr: Rizika přímé demokracie

Publicistika

Výroba: 2017

Ve společnosti sílí hlasy požadující přímou demokracii. O přínosech i úskalích takového způsobu rozhodování bude s Veronikou Sedláčkovou V souvislostech hovořit ústavní právník Jan Wintr z Právnické fakulty UK.

Publicistika

Výroba: 2017