I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Animované příběhy velikánů dějin

Makabejští (167 – 165 př. n. l.)

Pořady pro děti

Premiéra: 17.12.2017

Výroba: 1995

Ve druhém století před Kristem vládl v Palestině syrsko-řecký panovník Antiochos. Jeho zákony byly pro Židy velkou zkouškou víry a důvěry v Boha. Buď se pokloní a přinesou oběť řeckým bohům, nebo je čeká smrt. Někteří se podvolili, ne však Makabejští, malá skupinka věrná víře svých otců. Duch a odhodlání Makabejských dodnes ožívají v židovském svátku Chanuka a připomínají, že i malá skupina může v spravedlivém boji obstát proti početnějšímu nepříteli.

Pořady pro děti

Premiéra: 17.12.2017

Výroba: 1995