I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Animované příběhy velikánů dějin

Abraham Lincoln (1809 – 1865)

Pořady pro děti

Premiéra: 4.3.2018

Výroba: 1995

Před sto padesáti lety stál jistý muž před náročným úkolem – smířit jižní otrokářské státy se svobodnými severními a zabránit tak rozdělení Spojených států amerických. Abraham Lincoln, uhlazený právník ze státu Illinois, který neměl žádné zkušenosti s národní politikou, se přesto rozhodl jednat. Svými nekompromisními postoji v zásadních otázkách nejenže zabránil rozdělení, ale zasadil otrokářství smrtelnou ránu. Tím se nesmazatelně zapsal do světové historie a dodnes je v Americe považován za nejoblíbenějšího prezidenta.

Pořady pro děti

Premiéra: 4.3.2018

Výroba: 1995