I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Chlapi nahoře

Dokumentaristika

Premiéra: 27.12.2017

Výroba: 2017

Dokument Bohuslava Cihly, dostříhaný a otitulkovaný po smrti autora. Věnovaný je autorovi samému a (+)Vladimíru Ondruchovi, vedoucímu meteorologické stanice na Lysé hoře.

Dokumentaristika

Premiéra: 27.12.2017

Výroba: 2017