I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Titus Zeman - mučedník za duchovné povolania

Dokumentaristika

Výroba: 2017

Dozvíme se o salesiánu, knězi Titovi Zemanovi, který zachránil na začátku komunistické éry v Československu dvě desítky bohoslovců a kněží. Komunistický režim zapříčinil jeho smrt. Letos byl Titus Zeman prohlášen za blahoslaveného.

Dokumentaristika

Výroba: 2017