I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

V souvislostech - Jan Lorman: Hodnotné stáří

Publicistika

Výroba: 2017

Jan Lorman, zakladatel hutí Život 90, ve vánočním studiu V souvislostech hovoří s Veronikou Sedláčkovou o tom, jak senioři tráví Vánoce. Co seniory trápí? Co je ve stáří základní hodnotou?

Publicistika

Výroba: 2017