I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

V pohorách po horách

Tlstá - Velká Fatra

Dokumentaristika

Premiéra: 19.5.2018

Výroba: 2018

Pokud na vaše pohory začíná padat prach, dáme vám teď dobrou příležitost je vytáhnout. Vyražte s námi. Kam tentokrát?
Navštívíme masivní horský celek Fatransko - tatranské oblasti, Velkou Fatru. Nejen že má pestrou geologickou stavbu, rozmanitý je i sám její povrch. Široké, ploché hřebeny a mírné svahy zde kontrastují se skalnatými útvary, terasami, plošinami a úzkými kaňonovitými dolinami. Ve vápencových komplexech tady najdeme i krasové jevy, třeba jeskyně. A my jsme si pro tentokrát vybrali jednu z nejkrásnějších túr Velké Fatry. Nebudeme vystupovat na vrcholy hlavního hřebene, byť jsou atraktivní a překrásné. Půjdeme do boční rozsochy spleti hřebenů a hřebínků – na skalní vrchol Tlstou. A věříme, že i vy budete s touto trasou spokojeni. A teď už s chutí vyrazit, doporučujeme v pohorách.

Dokumentaristika

Premiéra: 19.5.2018

Výroba: 2018