I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

V pohorách po horách

Nad Maráskem - Brdy

Dokumentaristika

Premiéra: 2.6.2018

Výroba: 2018

Za nejkránější území naší republiky by každý vybral to „své“. Pro někoho jsou to Beskydy, pro jiného Vysočina a nebo Krkonoše. My dnes navštívíme jednu z těch nejkrásnějších oblastí - Brdskou vrchovinu. Ideální místo pro jednodenní výlety, i na dovolenou. 
Díky poloze v nitru Čech jsou Brdy dobře dostupné ze všech koutů, a nejsou ani tak vzdálené pro Moravany nebo Slezany. Turisté tuto krásnou krajinu pomalu objevují, ale stále je ještě možné, že na naší cestě potkáme spíše chráněné živočichy, než skupinky trampů a kolemjdoucích v pohorách.
Táhlé hřbety s temnými smrkovými porosty, skály a sutě, vlhká údolí vonící po houbách, studánky a křišťálově průzračné potoky, polštáře mechů a trsy kapradin jsou typické pro toto pohoří, které se rozkládá na jihovýchod od Zbraslavi až po jižní Čechy, na okraj blatenské rybníkářské pánve. Nazujte s námi pohory, dnes se vydáme do největšího lesa v nitru české kotliny.

Dokumentaristika

Premiéra: 2.6.2018

Výroba: 2018