I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Magdaléna, zbavená hanby

Dramatická tvorba

Premiéra: 4.2.2018

Výroba: 2007

Jedna žena přichycena při skandálním smilstvu, další odmítnuta a ignorována pro její promiskuitu, jiná zase izolovaná 12 let pro nemoc a nečistotu a vdova odmítnuta okolím, která oplakává svého jediného syna ... Jejich životy jsou bolestně protkány hanbou, smutkem a beznadějí. Po třech letech následování Ježíše, Marie Magdaléna viděla všechny tyto věci, i mnohé jiné. Byla svědkem zázraků, změněných životů a účinku obnovené naděje na životy lidí. V úžasu nad tím vším se Marie naučila od Ježíše nový způsob pohledu na lidi. Ježíš radikálně změnil i její život tím, že ji vysvobodil ze zajetí zlých duchů - zbavil ji hanby. Marie Magdaléna je vypravěčkou a současně účastnicí příběhu Magdaléna - zbavená hanby. Převypráví nám příběh o změněném životě těch, kteří se setkali s Ježíšem a byly jím také zbaveni hanby.

Dramatická tvorba

Premiéra: 4.2.2018

Výroba: 2007