I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noční univerzita

Eucharistie, chléb života - P. Raniero Cantalamessa ThD.

Duchovní pořady

Výroba: 2006

Přednáška z katolické charismatické konference, která proběhla v Českých Budějovicích v roce 2005.Od roku 1980 je italský kapucín P. Raniero Cantalamessa papežským kazatelem. Absolvoval studium teologie a klasických věd, až do roku 1981 byl profesorem dějin a křesťanství na univerzitě v Milánu. Několikrát navštívil Českou republiku, kde mimo jiné dával exercicie kněžím a řeholníkům. Do češtiny bylo přeloženo již 10 jeho knih.

Duchovní pořady

Výroba: 2006