I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Chlapi na hoře

Dokumentaristika

Premiéra: 9.3.2018

Výroba: 2017

Dokument Bohuslava Cihly, dostříhaný a otitulkovaný po smrti autora. Věnovaný je autorovi samému a (+) Vladimíru Ondruchovi, vedoucímu meteorologické stanice na Lysé hoře.

Dokumentaristika

Premiéra: 9.3.2018

Výroba: 2017