I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Portréty krajiny

Dokumentaristika

Premiéra: 19.2.2018

Výroba: 2017

Výpověď malíře Zdeňka Bernáta s reprodukcemi jeho obrazů, spolu se zachycením jeho práce i záběry krajiny Jižní Moravy a modřického okolí. Malíř vzpomíná na své rodiče, kteří v něm stále žijí a jeho modlitbami je vlastní práce. Režie: Petr Baran

Dokumentaristika

Premiéra: 19.2.2018

Výroba: 2017