I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Symfonie země

Dokumentaristika

Výroba: 2017

Film sleduje  práci sochaře Jana Šimka od počátku vyzvednutí balvanů Vysočiny, přes jejich rozřezání, až po instalaci.Je doprovázen textem Kněze Jakuba Damla.

Dokumentaristika

Výroba: 2017