I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

U NÁS aneb Od cimbálu o lidové kultuře

Jaroslav Krček a Musica Bohemica

Zábava

Premiéra: 8.3.2018

Výroba: 2018

Musica Bohemica Praha je komorní soubor, který má v současné době osm hudebníků a dva zpěváky. (Podle potřeby je možno jej i rozšířit na orchestr). Uměleckým vedoucím je Jaroslav Krček, který od založení (1975) vytváří stěžejní repertoár.

Kromě děl, která byla pro soubor napsána, interpretuje Musica Bohemica také hudbu historickou. Zvláštní a ojedinělá je interpretace a zpracování hudby anonymní a lidové. Soubor natočil a vydal kolem padesáti titulů CD, hudbu k několika filmům a divadelním hrám, spolupracuje s českým rohlasem a televizí.

Má za sebou koncertování nejen po celé Evropě ale i v zámoří.

Zábava

Premiéra: 8.3.2018

Výroba: 2018