I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Život ve vztahu

Franz Kett a jeho pedagogika

Dokumentaristika

Premiéra: 31.3.2018

Výroba: 2018

Pedagogika Franze Ketta je pedagogický směr vycházející z křesťanského pojetí člověka, který vznikl v sedmdesátých letech 20. století v Bavorsku. U jeho vzniku byli sr. Esther Kaufmannová a Franz Kett. Původně se tento pedagogický směr rozvíjel jako katechetický způsob práce s předškolními dětmi pocházejícími zejména z problematických sociálních podmínek. V průběhu let se z něj vyvinul samostatný pedagogický systém, který má své specifické postupy, principy, metody práce a pomůcky a je vhodný pro všechny věkové skupiny. Dokument představí jak jeho pedagogiku, tak i samotnou osobnost Franze Ketta.

Dokumentaristika

Premiéra: 31.3.2018

Výroba: 2018