Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Psi Páně aneb Sněz ten film

Dokumentaristika

Premiéra: 1.4.2018

Výroba: 2017

Dominikáni. Nebo-li Psi Páně. Mají 800 let. To si zaslouží dokument.
Snímek Psi páně je nejnovějším kouskem režiséra Jonáše Vacka, rodáka z Lipníku nad Bečvou. Dokument se na řád dominikánů dívá z trochu jiného pohledu, vznikal během loňského roku a klade si za cíl oslovit širší veřejnost.
Kdo to jsou dominikáni a co tady v 21. století vůbec dělají? Jejich hlavním posláním je hlásat křesťanskou víru. A být s člověkem dnešní doby. Zajímá to ale ještě člověka dnešní doby? Dokument se mimo jiné zaměřuje na tři témata, na kterých křesťanství stojí a která sama o sobě vyvolávají otázky a kontroverzi - křest, eucharistii a zpověď. Křest - pěkný obřad nebo něco víc? Eucharistie - křesťané jsou skutečně přesvědčení, že se oplatka mění na tělo Krista? Zpověď - není to přežitek, chodit někomu druhému říkat na sebe ty nejhorší věci?
A jací jsou tedy dnešní dominikáni?

Dokumentaristika

Premiéra: 1.4.2018

Výroba: 2017