I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

O pasáčku Asafovi

Pořady pro děti

Premiéra: 18.7.2009

Výroba: 2008

Anděl zvěstuje pasáčkům zprávu o narození Spasitele. Pasáčkové se za ním vydávají, tedy kromě Asafa, který je donucen hlídat stádo. S pomocí andělova daru se ale Asafovi také podaří vyrazit do jeslí za Jezulátkem.

Pořady pro děti

Premiéra: 18.7.2009

Výroba: 2008