I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Můj chrám

Max Kašparů, kostel sv. Filipa a Jakuba, Žirovnice

Dokumentaristika

Premiéra: 23.4.2018

Výroba: 2018

Premonstrátský diákon Jaroslav Maxmilián Kašparů vystudoval postupně stomatologii, pedagogiku, etiku, všeobecné lékařství a katolickou teologii. Kromě řady odborných článků je autorem čtrnácti knižních titulů, z nichž některé byly přeloženy do slovenštiny, polštiny, francouzštiny a italštiny. V současné době působí jako mimořádný docent na Trnavské univerzitě, psychiatr a soudní znalec v Pelhřimově. Je ženatý, má dvě dcery.

Dokumentaristika

Premiéra: 23.4.2018

Výroba: 2018