I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Můj chrám

Max Kašparů, kostel sv. Filipa a Jakuba, Žirovnice

Dokumentaristika

Premiéra: 23.4.2018

Výroba: 2018

Dokumentaristika

Premiéra: 23.4.2018

Výroba: 2018