I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Můj chrám

Jana Vohralíková, Budislav u Litomyšle, kostel Boží lásky

Dokumentaristika

Premiéra: 14.5.2018

Výroba: 2018

Dokumentaristika

Premiéra: 14.5.2018

Výroba: 2018