I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Můj chrám

Veronika Sedláčková, kostel sv. Kříže na Příkopech, Praha

Dokumentaristika

Premiéra: 28.5.2018

Výroba: 2018

Dokumentaristika

Premiéra: 28.5.2018

Výroba: 2018