I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Můj chrám

Barbora Černošková, kostel sv. Augustina v Brně

Dokumentaristika

Premiéra: 25.6.2018

Výroba: 2018

Dokumentaristika

Premiéra: 25.6.2018

Výroba: 2018