I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Pro vita mundi

ThDr. Pavel Černý, Th.D.

Publicistika

Premiéra: 14.9.2018

Výroba: 2007

„Ekumenické vztahy to není jenom tolerance.“

Snad ještě nikdy si nebyli křesťané po rozpadu „římské jednoty“ tak blízcí, jako je tomu dnes. Smíření mezi jednotlivými církvemi není nic ojedinělého. Jedná se však opravdu o smíření, anebo je to jenom gesto dobré vůle? Mnoho ekumenických aktivit – iniciovaných seshora (ekumenickými orgány) nebo zdola (různá hnutí smíření), jsou jistě projevem touhy po smíření, ale není to jenom kultivace vzájemné tolerance?

Publicistika

Premiéra: 14.9.2018

Výroba: 2007