I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Nadšení pro dům

Dokumentaristika

Premiéra: 6.7.2009

Výroba: 2007

V roce 1948 komunistická vláda v Rumunsku zlikvidovala Řecko-katolickou církev, která byla sloučená s Římem, a přinutila ji k fiktivnímu svazku s Pravoslavnou církví. Mnoho členů stavu kněžského i světského, odmítajících tento svazek, bylo zatčeno, včetně všech biskupů. Mezi těmi, kteří v zajetí zemřeli, bylo sedm řecko-katolických biskupů. Více než dva tisíce dvě stě kostelů bylo zkonfiskováno a předáno Pravoslavné církvi. Po revoluci v roce 1989 – třebaže úřady rozhodly a potvrdily, že mají být navráceny – bylo řeckým katolíkům ve skutečnosti vráceno pouze sto šedesát kostelů.

Dokumentaristika

Premiéra: 6.7.2009

Výroba: 2007