I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mše svatá z kaple Telepace

Duchovní pořady

Výroba: 2018

Přenos bohoslužby z kaple Telepace v Ostravě. Celebruje P. Petr Smolek, správce farnosti Rychvald.

Duchovní pořady

Výroba: 2018