I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Znovuzrození národa

Dokumentaristika

Premiéra: 12.1.2010

Výroba: 2007

Albánie byla během padesáti let zcela zbavena svých křesťanských kořenů navzdory tomu, že byla jednou z prvních evropských zemí, která byla evangelizována. Církev zde snášela pronásledování prakticky od svého vzniku. Aby odradila společnost od církve a jejich představitelů, připravila vláda propagační kampaň, která prezentovala kněze a řeholníky jako agenty zahraničních zpravodajských služeb, a k podpoření této myšlenky natáčela i zvláštní filmy. Během osmanských dob i později během komunistické okupace nacházeli kněží, věřící a jejich rodiny útočiště v horách. Podzemní církev tedy nebyla pro albánský lid ničím novým. Návštěva papeže Jana Pavla II. v roce 1993 byla pro Albánce ohromným zážitkem a světlem naděje pro jejich budoucnost.

Dokumentaristika

Premiéra: 12.1.2010

Výroba: 2007