I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Výpravy do divočiny

Ptačí světy

Publicistika

Premiéra: 5.6.2018

Výroba: 2018

Náš host se v pralesích tropické Ameriky a nejen tam, pohyboval mimo civilizaci. Co přinesly jeho pozorování a čím se zabýval při zkoumání především ptáků? Úžasné ptačí světy i pestrost nedotčené přírody nás dozajista vtáhnou do krás, které osvěží našeho ducha.

Publicistika

Premiéra: 5.6.2018

Výroba: 2018