I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Ježíš pro děti

Dramatická tvorba

Premiéra: 1.6.2018

Výroba: 2012

Děti následují Ježíše, vidí jeho zázraky a naslouchají tomu, jak vyučuje. Ježíš vzkřísí dívku z mrtvých, učí každého tomu, aby byl milý a milosrdný. Hovoří k nim v podobenstvích. Ukazuje dětem úžasný, silný a laskavý způsob, jak žít.

Dramatická tvorba

Premiéra: 1.6.2018

Výroba: 2012