I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Tak sa u nás tancuje/Így járják

MFF Myjava 2018

Hudba - folklor

Premiéra: 17.6.2018

Výroba: 2018

Záznam programu dětských folklórních souborů z 59. ročníku MFF Myjava z amfiteátru Trnovce.

Žitný ostrov sa vyvíjal ako multietnický región. V rôznych obdobiach ho obývali Maďari, Židia, Nemci, Slováci, Chorváti, Češi, Rómovia ... Program detských folklórnych súborov zo Žitného ostrova nám teda priblíži rozmanitú tradičnú kultúru rôznych etník. Súžitie týchto kultúr v symbióze s prostredím vytváralo jedinečný multikulturálny celok, ktorý pretrváva až dodnes.

Účinkují:
DFS Csali (Šamorín), DFS Čuňovský kŕdeľ (Bratislava-Čuňovo), DFS Gerulata (Bratislava-Rusovce), DFS Kis Megyer és Csilizke (Veľký Meder) 

Námet, scenár a réžia:     Agáta Krausová, Slavomír Ondejka

Hudba - folklor

Premiéra: 17.6.2018

Výroba: 2018