I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Kulatý stůl

Vánoční tradice

Publicistika

Premiéra: 28.12.2010

Výroba: 2007

Tématem pátečního povídání u kulatého stolu budou vánoční tradice. Každý region se vyznačuje svými zvyklostmi, které navíc byli mnohem bohatší v minulosti než jak je známe dnes. Přesto jsou dědictvím hluboké víry a neporušené lásky lidu, který si v naši kultuře o bílých Vánocích připomínal narození svého Spasitele. Vzpomínat na Vánoce svého mládí, ale také hovořit o způsobu slavení dnešních svátků Narození u nás i ve světě budou v ostravském studiu Televize NOE - p. Ludmila Vráželová ze Vsetína, která přiblíží své vzpomínky na „nejkrásnější svátky v roce“ na Valašsku- p. PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje- sl. Terezie Holušová, studentka religionistiky Protože se jedná o živý pořad, lze posílat své dotazy, související s tématem večera, na adresu vysilani@tvnoe.cz, formou SMS zprávy na číslo +420 774 116 407 anebo zavolat do živého vysílání na číslo + 420 596 116 408.

Publicistika

Premiéra: 28.12.2010

Výroba: 2007