I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Jak věří katolíci: Cesta k jádru naší víry

Úžas a zděšení: Zjevení Boha, který se stal člověkem

Dokumentaristika

Premiéra: 31.7.2018

Výroba: 2011

Kdo byl Ježíš Kristus? Biskup Robert Barron vysvětluje přesvědčení katolické církve, že Ježíš z Nazareta je slíbeným Mesiášem, pravým člověkem i pravým Bohem.Přidejte se k Robertu Barronovi, který se na své cestě po posvátných místech  Izraele i věčného města Říma pokusí vyrovnat s těmi nejkontroverznějšími otázkami o životě a identitě Ježíše Krista. 

Dokumentaristika

Premiéra: 31.7.2018

Výroba: 2011