I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Jak věří katolíci: Cesta k jádru naší víry

Jak šťastní jsme: Ježíšovo učení

Dokumentaristika

Premiéra: 7.8.2018

Výroba: 2011

Zjevení Ježíše jako Boha je doprovázeno pozváním k  novému způsobu života vyloženému v Ježíšově učení. Ježíšova slova až dodnes fascinují, znejišťují někdy matou a hluboce proměňují. 

Robert Barron, průvodce cyklu Jak věří katolíci: Cesta k jádru naší víry, vyzdvihuje Blahoslavenství, cestu nenásilí a odpuštění, i učení o vztahu s Bohem tak, jak je známe z novozákonních podobenství.

Ježíšovo učení je osvětlováno během cest Roberta Barrona do Polska, Německa, Španělska a New Yorku. Všude tam je katolická církev živoucí kulturou svědčící o nezrušitelné důstojnosti lidské osoby.

Dokumentaristika

Premiéra: 7.8.2018

Výroba: 2011