I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Duchovní menu

Záznam mše svaté z Katolické charismatické konference v Brně 2018

Duchovní pořady

Premiéra: 27.8.2018

Výroba: 2018

Záznam bohoslužby z Brněnského výstaviště. Celebruje Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský.

Duchovní pořady

Premiéra: 27.8.2018

Výroba: 2018