I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Duchovní menu

Záznam mše svaté z chrámu Prozřetelnosti Boží v Šenově

Duchovní pořady

Premiéra: 28.8.2018

Výroba: 2018

Záznam slavnostní mše svaté u příležitosti 250 let chrámu Prozřetelnosti Boží  v Šenově v roce 2014.

Duchovní pořady

Premiéra: 28.8.2018

Výroba: 2018