I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Jak věří katolíci: Cesta k jádru naší víry

Nad co nic většího nelze myslet: Nevyslovitelné mystérium Boha

Dokumentaristika

Premiéra: 14.8.2018

Výroba: 2011

V tomto díle se spolu s Robertem Barronem zamyslíme nad Anselmovým popisem Boha jako „toho, nad co nic většího nelze myslet“ i nad slavnými důkazy o Boží existenci sv. Tomáše Akvinského. Zkusíme také najít odpověď na otázku po Boží přirozenosti a konfrontujeme se i s bolestnou zkušeností zla ve světě.S Robertem Barronem navštívíme Sinajskou poušť, turecký Istanbul, malebné ulice Paříže a také jeden z klenotů Vatikánu, Sixtinskou kapli.

Dokumentaristika

Premiéra: 14.8.2018

Výroba: 2011