I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Pro vita mundi

P. Ing. Miloslav Fiala OPraem (1. díl)

Publicistika

Premiéra: 21.9.2018

Výroba: 2008

"Milovat neznamená jen hledět jeden na druhého, ale pohlížet společně stejným směrem.“

Saint-Exupéry

„Každý člověk, ať žije kdekoliv, má jedinečné postavení jako svobodná bytost, což ovšem sebou přináší i jeho vztah k Tvůrci i k druhým lidem. Nelze se tedy na něho dívat jako na produkt náhody na okraji kosmu a jeho sto miliard galaxií. Každý člověk je nějak chtěný a každý má svou smysluplnou funkci a své místo, které mu bylo dáno a pro které je nenahraditelný. Je nesporně něčím víc než jen produktem určitých genů a DNA, nepovažujeme ho tedy pouze za důmyslnou kombinaci „stavebního materiálu“. Proto se mu věnujeme - podle zásad evangelia i Charty základních lidských práv - zvláště v době jeho.

Publicistika

Premiéra: 21.9.2018

Výroba: 2008