I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Jak věří katolíci: Cesta k jádru naší víry

Nepostradatelní muži: Petr, Pavel a misijní dobrodružství

Dokumentaristika

Premiéra: 28.8.2018

Výroba: 2011

Robert Barron nazývá Petra a Pavla „dvěma nepostradatelnými muži, bez kterých by církev nikdy nevznikla a nepřežila“. Na příběhu každého z nich Barron ukazuje působení Ducha svatého, jehož výsledkem bylo položení základů katolické církve. Jaké jsou pilíře apoštolské víry? A jak chápat Ježíšovo zmrtvýchvstání?

Dokumentaristika

Premiéra: 28.8.2018

Výroba: 2011