I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Harfa Noemova

Mistři varhan

Zábava

Premiéra: 9.2.2019

Výroba: 2017

Vydejme se objevovat krásu vážné hudby. Poutavým slovem nás bude na této cestě doprovázet ředitel Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka - Jaromír Javůrek.

Zazní úryvky skladeb:
Johann Sebastian Bach: Preludium a fuga C dur BWV 545
Wolfgang Amadeus Mozart: Fantazie pro varhany K608
Johann Sebastian Bach: Toccata a fuga d moll BWV 565
Francis Poulenc: Koncert pro varhany, smyčcový orchestr a tympány g moll

účinkují:
Pavel Svoboda
Jaroslav Tůma
Petr Čech
Komorní orchestr Camerata Janáček

Tento díl pořadu vznikl díky dotaci Moravskoslezského kraje.

Zábava

Premiéra: 9.2.2019

Výroba: 2017