I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noční univerzita

Mons. Zdenek Wasserbauer - Františkova vize života křesťana v dnešním světě

Duchovní pořady

Premiéra: 14.11.2018

Výroba: 2018

Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D., (1966, Nové Město na Moravě) byl 23. ledna 2018 jmenován pomocným biskupem pražské arcidiecéze. Zdenek Wasserbauer vystudoval gymnázium ve Žďáru nad Sázavou a poté získal titul inženýr na Vysoké škole zemědělské v Praze-Suchdole. V roce 1990 pak zahájil studia bohosloví na obnovené KTF v Praze. Po roce byl k dalšímu studiu vyslán na Papežskou lateránskou univerzitu do Říma. Od roku 1998 pobýval opět v Římě na postgraduálním studiu v oboru spirituální teologie. Roku 2003 ukončil svá studia doktorskou prací na téma Teologie a spiritualita diecézního kněze v církvi jako společenství na počátku třetího tisíciletí. V letech 2000–2010 působil jako spirituál pražského kněžského semináře. K 1. říjnu 2010 byl jmenován farářem ve farnosti u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na pražských Vinohradech. 15. ledna 2012 byl jmenován čestným kanovníkem staroboleslavské kapituly a 4. března téhož roku byl do této funkce instalován. 18. června 2015 byl uvolněn z funkce čestného kanovníka ve Staré Boleslavi a místo toho byl jmenován sídelním kanovníkem metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze. Současně byl jmenován ředitelem kurie pražského arcibiskupství.

Duchovní pořady

Premiéra: 14.11.2018

Výroba: 2018