Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Noční univerzita

Jan Royt - Zrození raně křesťanského umění

Vzdělávací pořady

Premiéra: 29.5.2019

Výroba: 2018

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., (1955) stál u zrodu Ústavu dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakulty UK. Jako ocenění za svoji činnost na KTF obdržel v roce 2009 zlatou medaili sv. Vojtěcha od arcibiskupa pražského, kardinála Dominika Duky. V roce 2000 byl přijat za člena prestižní zahraniční organizace Görres Gesellschaft (SRN). V letech 2006–2014 byl ředitelem Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty UK. Zabývá se starším uměním od raně křesťanské epochy až po konec baroka. Specializuje se na malířství středověku a křesťanskou ikonografii. Podílel se jako spoluautor na řadě mezinárodních i domácích výstavních projektů. Od roku 2014 je prorektorem Univerzity Karlovy v Praze pro tvůrčí a ediční činnost.

Vzdělávací pořady

Premiéra: 29.5.2019

Výroba: 2018