I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Po škole!

Podpora vzdělávání rómských žáků

Dokumentaristika

Výroba: 2006

Dokumentaristika

Výroba: 2006