I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noční univerzita

Pavel Kalina - Kostel pro 21. století

Vzdělávací pořady

Premiéra: 26.6.2019

Výroba: 2018

Prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc., (1965, Praha) vystudoval estetiku a dějiny umění na FF UK. Poté interní aspirantura (doktorské studium) na FF UK, v letech 1993–94 studium dějin umění na Central European University v Praze. V letech 1994–2001 byl odborným asistentem na Fakultě architektury (FA) ČVUT a na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. Roku 2001 jmenován docentem pro dějiny architektury na FA ČVUT a v roce 2009 profesorem pro dějiny architektury a ochranu památek na FA ČVUT. V roce 2013 vyšla v nakladatelství Academia jeho kniha Umění a mystika.

Vzdělávací pořady

Premiéra: 26.6.2019

Výroba: 2018