I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

České Vánoce – Rakovnická hra Vánoční

Svatováclavský hudební festival 2018

Hudba - vážná

Premiéra: 25.12.2018

Výroba: 2018

„Rakovnická hra vánoční vznikla v jezuitské rezidenci v Chlumku u Luže ve východních Čechách a jejím autorem byl patrně tamější řádový kněz. Byla složena k hereckému provedení žáky jezuitské koleje, jak o tom svědčí poznámky o provozování. Ve hře se spojují dva výjevy známé z jiných vánočních her, totiž scéna pastýřská a scéna tříkrálová.
Hra začíná výjevem pastýřů, kteří pasou stáda blízko Betléma a tráví čas tím, že si navzájem dávají sázky a předhánějí se v nich. Do jejich soutěžení zasahuje anděl a zvěstuje jim narození Krista v Betlémě. Pastýři připravují dary – homolky do brašničky, smetanu do hrnce, vejce do košíku a vydávají se k Betlému. Když pastýři dojdou do Betléma, předkládají Ježíškovi dary, ale v tom zahlédnou v dáli přicházet vznešené postavy. Schovají se, aby je pozorovali, co budou dělat. Přicházejí tři králové Kašpar, Melichar a Baltazar a klanějí se děťátku. Pastýřům je to k smíchu. Vycházejí z úkrytu a začíná spor, komu patří dítě v jeslích, zdali chudým pastýřům nebo králům. Na vrcholu sporu se objevuje anděl a uklidňuje je tím, že před Bohem jsou si všichni rovni, jak bohatí tak chudí. Hra končí tradičním „petitio“ a po obdarování „gratiarum actio.“ 
Účinkují: Collegium Marianum: Vojtěch Semerád - housle; Hana Fleková - violoncell; Jan Krejča - teorba; Jana Semerádová - flauto; traverso; sólistka: Stanislava Mihalcová – soprán; loutky: Radek Beran, Zuzana Bruknerová, Vít Brukner, Marek Bečka

Hudba - vážná

Premiéra: 25.12.2018

Výroba: 2018